Židovský bestiář PDF Tisk
Mark Podwal
Židovský bestiář amerického malíře, ilustrátora a spisovatele Marka Podwala navazuje na dlouhou tradici, která začíná již vyprávěním o prvních zvířatech v Bibli. Autor čerpá z židovských pramenů, z Tanachu, Talmudu a z midrašů, a také z legend a lidových vyprávění. Své kresby podivuhodných tvorů – zahrnující ptáky, ryby, dobytek, plazy i šelmy, zvířata skutečná i bájná – doprovodil texty o jejich podobě a úloze, jak je zachycuje židovská tradice, a opatřil úvodem o osobitém žánru bestiáře.

originální název: A Jewish Bestiary, překlad: Alice Marxová, pevná vazba, 88 stran, 16 x 23 cm, Rok vydání: 2016, Doporučená cena: 190 Kč
 
Jewish Sights of Bohemia and Moravia PDF Tisk
Jiří Fiedler, Arno Pařík
Jewish Sights of Bohemia and MoraviaOriginální průvodce, první svého druhu. Obsahuje: a) 138 encyklopedických hesel, b) přehledné dějiny židovského osídlení na území České republiky, c) první úplný soupis stavebních památek, které představují mnohdy jediný hmatatelný důkaz existence více než 600 židovských obcí, d) stručné dějiny 137 židovských obcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku + stav jejich synagog a hřbitovů + významné osobnosti, e) stručné informace o 500 dalších zaniklých obcích a jejich stavebních památkách; mj. o synagogách a hřbitovech zničených v letech nacismu a po 2. světové válce, f) stručný průvodce po židovských památkách Bratislavy a okolí.
Kniha má 200 stran, 200 ilustrací a mapku židovských obcí. Pevná vazba s čtyřbarevnou laminovanou obálkou. Doporučená cena 50 Kč, v redakci 30 Kč.