Atlantida holíčských Židů Tisk
Heinz Jakob Tauber
Atlantida holíčských ŽidůKniha Heinze Jakoba Taubera (1917–2008) Atlantida holíčských Židů, jejímž námětem jsou svérázné vzpomínky na židovské obyvatele městečka Holíč, je prózou v kontextu české literatury výjimečnou. Je tomu tak díky autorovu vidění světa i lidí v něm, jeho jazyku i literárnímu nadání, jež se dá přirovnat k nadání Karla Poláčka. Jsou oba stejného rodu a vzali  si za hlavní téma maloměstský život, jehož kontury a kvality se proměňují. V Poláčkově případě jde o proměnu možná bolestnou, ale běžící v přirozeném toku času. Tauberova próza je obrazem kdysi živého, zalidněného pitoreskního mikrosvěta, jenž zmizel násilně, naráz v čase šoa. Autor, který žil od roku 1968 v Izraeli, charakterizoval svou knihu takto: „Nejsem učeným historikem, který zkoumá a nachází. Nejsem ani rutinovaným romanopiscem, který nachází a nezkoumá. Jsem holíčským Židem a vzpomínám na Holíč.“
Edice paměti, svazek 432 stran, pevná vazba, fotografická příloha. Doporučená cena 320 Kč, v redakci 270 Kč.