Nová pražská pesachová Hagada Tisk
/druhé vydání/
Česko-hebrejské vydání Hagady, tradičního vyprávění o exodu Židů z Egypta obsahuje řád domácích bohoslužeb při sederu, slavnostní večeři během prvních dvou dnů svátku Pesach. Jeho podstatou je vyprávění o vysvobození Židů z egyptského otroctví. Vyprávění doprovázejí komentáře, převzaté z midrašů a Talmudu spolu s modlitbami, požehnáními, žalmy a s tradičními sederovými písněmi.

Vydalo nakladatelství Sefer roku 2020. Překlad a výklad o přípravách na svátek vrchní zemský rabín E. K. Sidon, historický doslov dr. Bedřich Nosek. 134 stran, doporučená cena 220 Kč, cena v redakci 150 Kč.