Židovské zlato, ostatní drahé kovy, drahé kameny a předměty z nich v českých zemích 1939-1945 Tisk
Kolektiv autorů
Židovské zlato, ostatní drahé kovy, drahé kameny a předměty z nich v českých zemích 1939-1945Zpráva expertního týmu zřízeného Smíšenou pracovní komisí na základě usnesení vlády České republiky. Práce přináší analýzu omezování a popírání vlastnických práv židovských fyzických a právnických osob k drahým kovům a kamenům jakož i předmětům z nich v období druhé světové války na území dnešní ČR a mapuje i osud zabavených hodnot během holocaustu i po válce. Česká a anglická verze.
Kniha má 120 stran, barevnou obálku a měkkou vazbu se záložkami Jednotná cena 60 Kč.