Příběh Fredyho Hirsche Tisk
Lucie Ondřichová
Příběh Fredyho HirscheTato studie vznikla v letech 1997–99 jako diplomová práce na Katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK. Hirschův život je v ní zachycen ve třech kapitolách: před Terezínem, Terezín a Osvětim-Birkenau. Vychází jako čtvrtý svazek Knižnice Institutu TI.
Kniha má 116 stran, fotografickou přílohu (8 stran), barevnou obálku a měkkou vazbu se záložkami. Doporučená cena 120 Kč, v redakci 100 Kč.