Studie, recenze, články, dopisy Tisk

Jiří Langer
Studie, recenze, články, dopisyKniha – vůbec poprvé – představuje autora, známého spíše jako básníka, prozaika či vědce, jako vynikajícího publicistu, který působil na pomezí české, německé a hebrejské kultury. Jde o výbor z časopisecky publikovaných prací z let 1919–42, psaných česky pro českožidovský týdeník Rozvoj, Kalendář česko-židovský, sionistický týdeník Židovské zprávy aj., německy pro sionistický týdeník Selbstwehr a jeho ročenku Jüdischer Almanach a hebrejsky pro krakovský týdeník Ha-Micpe, telavivský deník Davar a deník Hege. Oddíl Dopisy dokumentuje poslední léta Langrova života – dramatický útěk před nacisty lodí po Dunaji a po moři do Palestiny, při kterém těžce onemocněl, a pobyt v Palestině (1940–1943), kde na následky přestálých útrap v březnu 1943 zemřel. Z německých, francouzských a hebrejských originálů přeložili Alena Bláhová, Eva Adamová, Zlata Kufnerová a Petr Slačálek.
Kniha má 256 stran, je brožovaná. Doporučená cena 40 Kč, v redakci 40 Kč.