Historie Židů v Čechách a na Moravě Tisk

Tomáš Pěkný
Historie Židů v Čechách a na MoravěOsm let po prvním vydání vychází přepracovaná a podstatně rozšířená verze. Text je rozšířen především tam, kde autor informuje o životě Židů a jejich obcí u nás v posledních sto čtyřiceti letech; jeho dějiny jsou v novém vydání dovedeny až do roku 2000. Kniha je rozdělena do dvou částí – první tvoří sled historických dějů, k němuž je připojena tabulka nejdůležitějších kulturních a politických dat a událostí v židovských událostí let 1867–2000. Druhá, obsáhlejší část seznamuje čtenáře se základními reáliemi života Židů v českých zemích: s náboženskou tradicí, vztahem s okolím, strukturou a fungováním obcí, způsobem obživy, s problémem emancipace a asimilace, s písemnictvím, kulturními památkami, demografickými údaji apod.
Kniha je vázaná, má 704 stran, věcný a jmenný rejstřík. Doporučená cena 360 Kč, v redakci 300 Kč. vyprodáno